فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
خواص کود سه بیست چیست و برای چه گیاهانی مناسب است؟

خواص کود سه بیست چیست و برای چه گیاهانی مناسب است؟

[…]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
کود کامل چیست؟ - همه چیز در رابطه با کود کامل یا NPK

کود کامل چیست؟ – همه چیز در رابطه با کود کامل یا NPK

[…]
دی ۱۷, ۱۳۹۹
کنترل بیماری های گیاهی - کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

کنترل بیماری های گیاهی – کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

[…]
آبان ۲۷, ۱۳۹۹
تاثیر گذاری دو عنصر بور و کلسیم بر روی یکدیگر در گیاهان

تاثیر گذاری دو عنصر بور و کلسیم بر روی یکدیگر در گیاهان

[…]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۹
عنصر منیزیم - نقش عنصر منیزیم در گیاهان چیست؟

عنصر منیزیم – نقش عنصر منیزیم در گیاهان چیست؟

[…]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۹
عنصر روی - نقش عنصر بر در گیاهان چیست؟

عنصر روی – نقش عنصر روی در گیاهان چیست؟

[…]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
عنصر بر - نقش عنصر بر در گیاهان چیست؟

عنصر بر – نقش عنصر بر در گیاهان چیست؟

[…]
شهریور ۹, ۱۳۹۹
کود آهن (Fe)

کود آهن (Fe)

[…]
تیر ۳۰, ۱۳۹۹
شوری و اسیدیته پیت ماس

شوری و اسیدیته پیت ماس

[…]
تیر ۲۹, ۱۳۹۹
آیا امکان دارد پیت ماس بوی نامتعارف داشته باشد؟ علت چیست؟

آیا امکان دارد پیت ماس بوی نامتعارف داشته باشد؟ علت چیست؟

[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
عنصر ازت ( نیتروژن ) - نقش حیاتی ازت در گیاهان

عنصر ازت ( نیتروژن ) – نقش حیاتی ازت در گیاهان

[…]
تیر ۲۲, ۱۳۹۹
عنصر پتاسیم - نقش حیاتی پتاسیم در گیاهان

عنصر پتاسیم – نقش حیاتی پتاسیم در گیاهان

[…]