فروردین ۶, ۱۳۹۹
پیت لند - پیت لند چیست

پیت لند – پیت لند چیست

[…]
فروردین ۵, ۱۳۹۹
اسید هیومیک چیست؟

اسید هیومیک چیست؟

[…]
بهمن ۹, ۱۳۹۸
خواب بذر – خفتگی بذر

خواب بذر – خفتگی بذر

[…]
بهمن ۸, ۱۳۹۸
جوانه زنی بذر - مراحل جوانه زنی بذر و عوامل تاثیر گذار بر آن

جوانه زنی بذر – مراحل جوانه زنی بذر و عوامل تاثیر گذار بر آن

[…]
بهمن ۷, ۱۳۹۸
بذر چیست

بذر چیست

[…]
بهمن ۱, ۱۳۹۸
تخلخل عالی پیت ماس سفید همراه با مواد مغذی پیت سیاه، موجب تامین انرژی جوانه زنی بذر و کمک به گسترش سیستم ریشه ­ای شده و مانع کیک شدگی آن می شود.

پیت ماس – انواع پیت ماس – پیت سیاه چیست

[…]
دی ۳۰, ۱۳۹۸
ريز مغذي - منابع ریز مغذی ها

ریز مغذی – منابع ریز مغذی ها

[…]
دی ۲۹, ۱۳۹۸
علف هرز - راه هاي مبارزه با علف هرز

علف هرز – راه های مبارزه با علف هرز

[…]
دی ۲۸, ۱۳۹۸
خاک شور - روش های مبارزه با شوری خاک

خاک شور  – روش های مبارزه با شوری خاک

[…]
دی ۲۵, ۱۳۹۸
سیستم آكواپونيک

سیستم آکواپونیک

[…]
دی ۲۳, ۱۳۹۸
آب کشت - كشت هيدروپونيک

آب کشت – کشت هیدروپونیک

[…]
دی ۲۲, ۱۳۹۸
هواکشت یا كشت ایروپونیک چیست

هواکشت یا کشت ایروپونیک چیست

[…]