اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
فیتوالکسین چیست؟

فیتوالکسین چیست؟

[…]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
تاثیر محلول‌پاشی آخر فصل نیتروژن و پتاسیم بر تحمل به سرمای جوانه‌های خفته انگور بیدانه سفید

تاثیر محلول‌پاشی آخر فصل نیتروژن و پتاسیم بر تحمل به سرمای جوانه‌های خفته انگور بیدانه سفید

[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۹
ریشه های رقصان – ویدئو تایم لپس آشکار سازی رقص پنهان ریشه ها

ریشه های رقصان – ویدئو تایم لپس آشکار سازی رقص پنهان ریشه ها

[…]
اسفند ۷, ۱۳۹۹
پنجه زنی گندم - عوامل موثر در پنجه زنی گندم

پنجه زنی گندم – عوامل موثر در پنجه زنی گندم

[…]
اسفند ۶, ۱۳۹۹
سال آوری - سال آوری در کشاورزی به چه معنا است؟

سال آوری – سال آوری در کشاورزی به چه معنا است؟

[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۹
راهنمای داشت و نگهداری باغ پسته - آبیاری باغ پسته

راهنمای داشت و نگهداری باغ پسته – آبیاری باغ پسته

[…]
اسفند ۳, ۱۳۹۹
آشنایی با گل آفتابگردان و نحوه ی زندگی آن

آشنایی با گل آفتابگردان و نحوه ی زندگی آن

[…]
اسفند ۲, ۱۳۹۹
گل انگیزی - گل انگیزی در درخت پسته به چه صورت است؟

گل انگیزی – گل انگیزی در درخت پسته به چه صورت است؟

[…]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۹
مکانیزم تاثیر گذاری کود بر روی گیاه

مکانیزم تاثیر گذاری کود بر روی گیاه

[…]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۹
کود بیولوژیک - کودهای بیولوژیک یا زیستی چیست؟

کود بیولوژیک – کودهای بیولوژیک یا زیستی چیست؟

[…]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹
آمینو اسیدها - طعم در آمینو اسیدها - هر نوع آمینو اسید چه طعمی دارد؟

آمینو اسیدها – طعم در آمینو اسیدها – هر نوع آمینو اسید چه طعمی دارد؟

[…]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹
کوددهی - کوددهی همراه با آب آبیاری

کوددهی – کوددهی همراه با آب آبیاری

[…]