اسفند ۱۶, ۱۳۹۹
نکات تاثیر گذار بر افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی چیست؟

نکات تاثیر گذار بر افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی چیست؟

[…]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹
بهترین زمان به کارگیری آهن در باغات چه زمانی است؟

بهترین زمان به کارگیری آهن در باغات چه زمانی است؟

[…]
اسفند ۸, ۱۳۹۹
علائم اصلی کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی چیست؟

علائم اصلی کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی چیست؟

[…]
اسفند ۴, ۱۳۹۹
بهترین زمان آبیاری اول در زعفران چه زمانی است؟

بهترین زمان آبیاری اول در زعفران چه زمانی است؟

[…]
اسفند ۱, ۱۳۹۹
مناسب ترین زمان مصرف کود آهن برای مرکبات چه زمانی می باشد؟

مناسب ترین زمان مصرف کود آهن برای مرکبات چه زمانی می باشد؟

[…]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۹
تکنیک تین بر روی چه عناصری قابلیت اجرا دارد؟

تکنیک تین بر روی چه عناصری قابلیت اجرا دارد؟

[…]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۹
راه های مبارزه با ویروس موزائیک خیار در گیاه طالبی چیست؟

راه های مبارزه با ویروس موزائیک خیار در گیاه طالبی چیست؟

[…]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
عوامل موثر در کاهش گلدهی درختان چیست؟

عوامل موثر در کاهش گلدهی درختان چیست؟

[…]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۹
معایب شخم زنی زمین های زراعی چیست؟

معایب شخم زنی زمین های زراعی چیست؟

[…]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
تفاوت میان رشد رویشی و رشد زایشی چیست؟

تفاوت میان رشد رویشی و رشد زایشی چیست؟

[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۹
کلات ها چه نقشی در جذب مواد مغذی توسط گیاه ایفا می کنند؟

کلات ها چه نقشی در جذب مواد مغذی توسط گیاه ایفا می کنند؟

[…]
بهمن ۱, ۱۳۹۹
چه دلایلی باعث توان چند برابری رشد ریشه به نسبت رشد اندام هوازی می گردد؟

چه دلایلی باعث توان چند برابری رشد ریشه به نسبت رشد اندام هوازی می گردد؟

[…]