تیر ۱۲, ۱۳۹۹
علل ریزش برگ و میوه های نارس درختان چیست؟

علل ریزش برگ و میوه های نارس درختان چیست؟

[…]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
تغذیه بذر پیش از کاشت چیست؟

تغذیه بذر پیش از کاشت چیست؟

[…]
تیر ۶, ۱۳۹۹
علت پر نشدن پسته و کوچک ماندن مغز آن چیست؟

علت پر نشدن پسته و کوچک ماندن مغز آن چیست؟

[…]
تیر ۱, ۱۳۹۹
کدام یک از فرمول های کودی باعث افزایش ریشه دهی گیاه می شوند؟ و در چه مراحل رشدی باید از آن استفاده کرد؟

کدام یک از فرمول های کودی باعث افزایش ریشه دهی گیاه می شوند؟ و در چه مراحل رشدی باید از آن استفاده کرد؟

[…]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹
چه عواملی در افزایش وزن و شیرینی هنوانه تاثیر گذار است؟

چه عواملی در افزایش وزن و شیرینی هندوانه تاثیر گذار است؟

[…]
خرداد ۵, ۱۳۹۹
علت ریزش برگ درختان پسته در فصل گرما

علت ریزش برگ درختان پسته در فصل گرما

[…]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
تنش شوری - تغذیه گیاه در زمان تنش شوری به چه صورت است؟

تنش شوری – تغذیه گیاه در زمان تنش شوری به چه صورت است؟

[…]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹
ضد عفونی کردن پیت ماس - چرا به ضد عفونی کردن پیت ماس نیازی نیست؟

پیت ماس بدون بو – علت بوی نامتعارفی که پس از باز کردن بسته پیت ماس به مشام می رسد چیست؟

[…]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
سینی نشاء - نکات قابل توجه و اساسی در هنگام پر کردن سینی نشاء چیست؟

سینی نشاء – نکات قابل توجه و اساسی در هنگام پر کردن سینی نشاء چیست؟

[…]
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
فرق میان نماتدهای زیان آور گیاه و نماتدهای ساپروفیتی در چیست؟

فرق میان نماتدهای زیان آور گیاه و نماتدهای ساپروفیتی در چیست؟

[…]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹
هیومیک اسید چه تاثیری بر گل و گیاهان خانگی ما دارد؟

هیومیک اسید چه تاثیری بر گل و گیاهان خانگی ما دارد؟

[…]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹
علت عدم سبز شدگی بذر

علت عدم سبز شدگی بذر

[…]