دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

اسیدهای آمینه در گیاهان – نقش اسیدهای آمینه در گیاهان

  |  دارالفنون   |  اسیدهای آمینه در گیاهان – نقش اسیدهای آمینه در گیاهان
اسیدهای آمینه در گیاهان - نقش اسیدهای آمینه در گیاهان

نقش اسیدهای آمینه در گیاهان

در زیر شرکت هنر طبیعت سگال به طور خلاصه به بیان موردی نقش اسیدهای آمینه در گیاهان که جزو محرک های رشد گیاه محسوب می شوند، می پردازد.

این موارد عبارت اند از:

 . تقویت سیستم ایمنی گیاهان از طریق افزایش تولید لیگنین و تقویت دیواره سلولی
 . افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی از طریق افزایش فرایند تشکیل قند و پروتئین و همچنین بهبود رنگ، بو و مزه

 . افزایش فرایند گرده افشانی از طریق فعال سازی هورمون ها
 . افزایش جوانه، شکوفه و بزرگ شدن میوه
 . افزایش سرعت رسیدگی محصول با افزایش تولید اتیلن
 . افزایش مدت ماندگاری محصول پس از برداشت
 . افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاهان
 . افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک
 . تسهیل تعریق و تعرق گیاهی و تقویت سیستم ریشه
 . ایجاد مقاومت دربرابر تنش ها و شرایط نامناسب اقلیمی مانند خشکی، سرمازدگی، شوری، دمای بالا، رطوبت پایین، حمله آفات نیز از دیگر نقش های اسیدهای آمینه در گیاهان می باشد

 . القای رشد رویشی برای گیاه و نیز رشد و نمو بیشتر میوه
 . کمک به گشوده شدن همزمان گل ها، یکسانی میوه ها و نیز رسیدن همزمان میوه ها
 . اثر مطلوب بر رفع تنش های محیطی وارده به گیاه و نیز جلوگیری از بروز تنش
 . تاثیر بر روزنه ها: روزنه های گیاهان در تبادل رطوبت، گازها و جذب عناصر ماکرو و میکرو، دارای نقش

فعالی می باشند. باز شدن روزنه ها به کمک عوامل خارجی مانند نور، رطوبت، دما، شوری تحت کنترل عوامل داخلی یعنی آمینو اسید آبسزیک، کنترل می شود.

 . افزایش میزان جذب عناصر: آمینواسیدها، به علت ساختمان شیمیایی خاصی که دارند عناصر غذایی موجود در خاک از جمله آهن را به صورت کلات درآورده و باعث جذب بهتر این عناصر توسط گیاهان می گردند. همچنین باز شدن روزنه ها به علت اسیدی نمودن محیط سطح برگ در زمان محلول پاشی نیز باعث افزایش میزان جذب عناصر می شود.

اسیدهای آمینه در گیاهان - نقش اسیدهای آمینه در گیاهاناسید های آمینه در گیاهان معمولا وقتی که با سم پاشی و یا محلول پاشی کود ها همراه می شوند نیز اثر تنشی محلول پاشی را کاهش داده و برای گیاه موقعیت مناسب تری برا ی تحمل شرایط پیش آمده ایجاد می کنند. اسید های آمینه همچنین اثر تحریک شبه هورمونی بر ریشه ها داشته و باعث توسعه ی هر چه بیشتر  ریشه ی گیاه می شوند و این به معنی دسترسی به منابع غذایی جدید تر و رشد بیشتر در گیاه است. ترکیبات اسید آمینه ، همچنین ، وقتی در خاک استفاده می شوند، به عنوان غذا ی میکروبهای مفید خاک نیز مصرف شده و جمعیت آنها را باال می برند.

ارسال یک نظر