دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

اسید آمینه – نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

  |  دارالفنون   |  اسید آمینه – نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان
اسید آمینه - نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

اسید آمینه ی Glycine (GLY) گلیسین این اسید آمینه باعث القا تشکیل بافت های گیاهی و سنتز کلروفیل می شود. همچنین این ماده دارای قدرت بالای کلات کنندگی عناصر غذایی می باشد.

– Isoleucine (Ile) ایزولوسین، Leucine (Lea) لوسین، Alanine (Ala) آلانین و Valine (Val) والین این چهار اسید آمینه به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش کیفیت محصولات کشاورزی می شوند.

– Cysteine (Cys) سیستئین این ماده نقش بسیار مهمی در ساختمان فضای پروتئین ها بر عهده دارد و باعث پایداری آن ها می شود.

– Methionine (Met) متیونین متیونین فرایند گرده افشانی را در گیاهان القا می نماید. همچنین این ماده باعث ایجاد تعادل بین مواد ارگانیک خاک شده و در تشکیل هورمون اتیلن نیز نقش دارد.

– Glutamic acid (Glu) گلوتامیک اسید و Aspartic acid (Asp) آسپارتیک اسید این دو اسید آمینه القا کننده تشکیل بافت های گیاهی و سنتزکلروفیل، فرایند گرده افشانی و بهبود کیفیت رویش گیاهان می باشند. اسید گلوتامیک دارای ویژگی کلات کنندگی عناصر ریز مغذی بوده و جذب و انتقال عناصر ریزمغذی به گیاه را آسان تر می سازد.

اسید آمینه - نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

– Lysine (Lys) لیزین

باعث القاء فرایند گرده افشانی می شود.

– Arginine (Arg) آرژنین

به عنوان یک پیش ماده در سنتز هورمون های مؤثر در تشکیل گل و میوه نقش دارد.

– Thryptophan (Trp) تریپتوفان

پیش ماده سنتز هورمون اکسین می باشد.

– Histidine (His) هیستیدین

این اسید آمینه درتسریع فرایند تشکیل و رسیدگی محصول نقش دارد.

– Proline (Pro) پرولین

این ماده باعث تقویت دیواره سلولی شده و نقش فعالی در بارور و جوانه زنی گرده و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های خشکی دارد. کود های حاوی اسید های آمینه، که مدت زیادی از عمر ورود آن ها به بازار های کشاورزی ایران نمی گذرد، ترکیباتی هستند که از منابع مختلف تامین می شوند و همگی بر این اصل ساخته می شوند که با تامین حداکثری اسید آمینه ی آزاد، امکان بیشتری برای القای رشد و ثمر دهی را در گیاه ایجاد نمایند.

ارسال یک نظر