دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

بیماری لکه باکتریایی و راه های کنترل آن

  |  دارالفنون   |  بیماری لکه باکتریایی و راه های کنترل آن
بیماری لکه باکتریایی و راه های کنترل آن

بیماری لکه باکتریایی و راه های کنترل آن

… علائم بیماری لکه باکتریایی

عامل این بیماری، زانتاموناس کامپستریس می باشد. علائم بیماری در روی میوه، برگ و ساقه دیده می شود. روی میوه ها لکه های سیاه برجسته که به وسیله حاشیه آب سوخته محصور شده اند مشاهده می شود. همزمان با رسیدن میوه ها لکه ها گسترش می یابند. علائم روی برگ بسته به میزان رطوبت تحت تأثیر قرار می گیرند که لکه ها کوچک، سیاه و قدری زاویه دار و روغنی بوده. مرکز آن ها شفاف و دارای حاشیه سیاه می باشند. تعداد لکه ها روی برگ های جوان بیشتر از برگ های پیر هستند. در شرایط رطوبت بالا برگ ها ظاهری سوخته داشته و سرانجام برگ ها می میرند در بوته های جوان بیماری سبب بدشکلی و زردی برگ ها می شود.

بیماری لکه باکتریایی و راه های کنترل آن… بیولوژی بیماری

عامل بیماری در غیاب میزبان و در روی بذر تا مدت ها می تواند زنده بماند ولی باکتری در خاک نمی تواند به مدت طولانی بسر برد.  زمستان را در اطراف ریشه های مرده و ساقه های گوجه فرنگی بسر می برد، لذا بذور آلوده و بقایای گیاهی آلوده و علف های هرز میزبان به عنوان منبع اولیه آلودگی به حساب می آیند. باکتری ها از طریق روزنه ها و زخم ها نفوذ کرده و در بافت برگ تکثیر می نماید. آلودگی ثانویه توسط باد و آب از سطح گیاه ایجاد می شود. این باکتری توسط آبیاری بارانی و بارندگی شدید و شبنم طولانی گسترش می یابد. در دمای 20 تا 35 درجه بیماری لکه باکتریایی شدت می یابد، و دمای 16 درجه شب و افزایش کود ازته باعث کاهش بیماری می شود.

… کنترل

از بین بردن منبع آلودگی، کاشت بذور و نشای سالم و ضدعفونی بذور با آب گرم و هیپو کلریت سدیم، خاک بستر بذر را با قارچکش کلروپیکرین و سایر سموم گازی شکل ضدعفونی کنید. عدم آبیاری بارانی، استفاده از سموم مسی و باکتری کش های معتبر و یا استفاده از سموم مسی، تناوب زراعی و ارقام مقاوم در کنترل بیماری مؤثر می باشد.

ارسال یک نظر