دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

عنصر کلسیم – کشف نقش جدید عنصر کلسیم در گیاه

  |  دارالفنون   |  عنصر کلسیم – کشف نقش جدید عنصر کلسیم در گیاه
عنصر کلسیم - کشف نقش جدید عنصر کلسیم در گیاه

کشف نقش جدید عنصر کلسیم در گیاه

در رابطه با عنصر کلسیم و خواص آن برای گیاهان مطالب زیادی منتشر شده است. این مقالات از خواصی نظیر استحکام دیواره ی سلولی، نقش آن در تقسیمات سلولی و شکل گیری سایز نهایی محصولات، کیفیت و تردی میوه و غیره نام برده اند. اما جالب است که بدانیم طی تحقیقات بسیار جدیدی که در سال 2020 توسط دانشمندان صورت گرفته، نتایج جالب و جدیدی مشاهده شده است. هنر طبیعت سگال را در ادامه دنبال کنید تا از نتایج این تحقیق آگاه شوید.

عنصر کلسیم - کشف نقش جدید عنصر کلسیم در گیاه

بینشی جالب از شماره ی اخیر مجله نیچر (nature journal):

کانال عنصر کلسیم در گیاهان به بستن درب بر روی عناصر ناخواسته و مضر کمک می کند. تور و همکاران در سال 2020 گزارش شناسایی یک گونه ی جدید از کانال Ca2+ را دادند که در مدت واکنش خاصی به نفوذ عوامل بیماری زا (پاتوژن)، فعال شده است.

– عوامل بیماری زا می توانند از طریق روزنه برگ به نام استوماتا (stomata) به گیاهان حمله کنند.

– استوماها زمانی که همچین خطری را شناسایی می کنند به سرعت، به شیوه ای وابسته به عنصر کلسیم، بسته می شوند.

– پاتوژن ها توسط پروتئین گیرنده ی FLS2، که همراه با پروتئین BAK1 مجموعه ای را تشکیل می دهد، حس می شود.

– در ارابیدوپسیس (arabidopsis) دو پروتئین از خانواده ی OSCA می توانند به جای کانال های ca2+ در مدت این واکنش های دفاعی، از خود عکس العمل نشان دهند.

– مکانیزم تحت کنترل قاعده ی آبسیسیک اسید (ABA) : استومای گیاهان دارای کمبود ABA به طور موثر در مقابل پاتوژن ها بسته نمی شوند. این گزارش دیگری است برای تاکید بر اهمیت نقش کلسیم در عملکرد و عکس العمل مناسب گیاه نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی.

ارسال یک نظر