دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

دیواره سلولی 1 – دیواره سلولی چیست

  |  دارالفنون   |  دیواره سلولی 1 – دیواره سلولی چیست
دیواره سلولی 1 - دیواره سلولی چیست

دیواره سلولی

به لایه ی دور غشای سلولی سلول های گیاهی، آرکی ها، باکتری ها، جلبک ها و قارچ ها دیواره سلولی گفته می شود. این لایه تقریبا سفت و سخت می باشد. که در این مطلب شرکت هنر طبیعت سگال به طور اختصاصی با دیواره ی سلولی گیاهی سرو کار خواهیم داشت. این بخش از گیاه ساختاری پیچیده داشته و نقش مهمی را در گیاهان ایفا می کند. این بخش از گیاه وظیفه ی محافظت از بخش درونی سلول را بر عهده داشته و ورود و خروج مواد غذایی را کنترل می نماید. دیواره سلولی در هنگام ورود آب به داخل سلول، از انبساط بیش از حد آن جلوگیری می کند. سلول استحکام خود را مدیون این جداره می باشد که از آن در برابر فشارهای محیطی مراقبت می کند. مواد تشکیل دهنده ی این جداره بسته به نوع آن متفاوت می باشد. بهترین نوع جنس این دیواره در گیاهان، پلیمری است از جنس کربوهیدرات که سلولز نامیده  (Cellulose)می شود.

دیواره سلولی 1 - دیواره سلولی چیستاستحکام

از لحاظ استحکام این دیواره ها نیمه سخت به حساب می آیند به طوری که به طور کامل در برابر خمیدگی و تغییر شکل مقاوم نیستند. این مورد را بیشتر در زمان پژمردگی و خمیدگی گیاه شاهد هستیم، به طوری که ساقه ها و برگ ها شروع به ریزش می کنند. این استحکام ناشی از ترکیبات تشکیل دهنده و توانایی تورژسانس (آماسیدگی) دیواره سلولی می باشد. در هنگام کم آبی، سلول ها بیش از اندازه ی معمول خشک می شوند و به حالت پلاسمولیز یا پژمردگی در می آیند. از سوی دیگر به هنگام ازدیاد در آبیاری و جذب بالای آب توسط سلول ها، سلول متورم شده و باعث ایجاد کشیدگی در دیواره می گردد. می توان گفت که بعضی از این دیواره ها انعطاف پذیری کمی دارند. در گیا‌هان، دیواره سلولی ثانویه یا دیواره پسین که متراکم‌ و کم آب‌ شده است، از ضخیم شدگی دیواره ی اولیه با اضافه کردن لایه‌‌های بیشتر سلولزی ایجاد می گردد. این امکان وجود دارد که ترکیبات این دیواره ی ثانویه با لایه های تشکیل دهنده ی دیواره اولیه تفاوت هایی داشته باشد. امکان دارد که لایه‌‌های اضافی تشکیل شده در دیواره سلولی، بافت چوبی گیاه حاوی لیگنین (Lignin) را ساخته و یا در دیواره ی سلول‌های بافت چوب پنبه‌ای گیاهان، سوبرین را به وجود آورند. این ترکیبات دیواره ی ثانویه ی محکمی را ایجاد می کنند که بسیار سفت و ضد آب می باشند. می توان گفت که درختان و سلول های بافت چوبی گیاهان دیواره های ثانویه دارند. دیگر قسمت های گیاه نیز ممکن است برای محافظت از خود در برابر فشارهای مکانیکی به همچین دیواره ی سلولی ای دست یافته باشند.

نفوذپذیری

همانطور که مطرح شد دیواره ی سلولی مانند یک فیلتر است و تبادل بین سلول و محیط خارج آن را کنترل می نماید. اما می توان گفت که در نوع دیواره ی سلولی اولیه مقدار کمی نفوذپذیری را خواهیم داشت. در این تبادل اندازه موادی که قابلیت ورود و خروج را دارند بین 30 الی 60 کیلو دالتون می باشد که بسیار کوچک است. در مورد مواد اصلی که مورد نیاز سلول می باشد، یعنی آب و دی اکسید کربن، در جریان آپوپلاستیک (جریان پخش راه دیواره سلولی) در کل گیاه از دیواره ی سلولی به دیواره ی سلولی مجاور توزیع می شود. در سلول ها سیتوپلاسم ها امکان کنترل عبور یون ها و مولکول های کوچک را فراهم می آورند. سلول های استوانه ای در گیاهان آوندی از قسمت انتهایی به هم متصل شده و ستون های طولانی ای برای انتقال و جریان آب و مواد غذایی ایجاد می کنند.

دیواره سلولی 1 - دیواره سلولی چیست

دیواره ی سلولی گیاهی

گفته شد که دیواره سلولی در تمام موجودات وجود دارد اما تفاوتی بین این دو وجود دارد. تفاوت اول این است که گیاهان دارای دیواره ی سلولی سفت و سخت می باشند و دومین تفاوت آن است که گیاهان توسط فرایند فتوسنتز توانایی تثبیت دی اکسید کربن را دارند  دیوارهی سلولی مستحکم گیاهان می تواند این معنی را داشته باشد که گیاهان سبک زندگی حرکتی نداشته در نتیجه سیستم دستیابی به مواد مغذی در آن ها متفاوت می باشد. در پی آن سیستم هضم، تولید مثل، مکانیزم دفاعی و … آن ها نیز تفاوت دارد. ضخامت دیواره ی سلولی در بین گیاهان مختلف، متفاوت است. این تفاوت چیزی در حدود 0.1 میکرومتر تا چندین میکرومتر است.

ارسال یک نظر