دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

اصلاح خاکهاي شور – خاک شور

  |  دارالفنون   |  اصلاح خاکهاي شور – خاک شور
اصلاح خاکهاي شور - خاک شور

اصلاح خاکهاي شور

راههاي متفاوتي براي اصلاح خاکهاي شور و سدیمي وجود دارد که به شرح ذیل است:
1 -اساس اصلاح خاکهاي شور ، آبشویي است. یعني از طریق مصرف آب اضافي، نمکهاي محلول را از خاک شست و شو مي دهیم؛
2 -اما روش هاي دیگري هست که اثرات سوء شوري را کاهش مي دهند که مدیریت بهره برداري از خاکهاي شور گفته مي شود. به عنوان مثال، در خاکهاي شور باید دور آبیاري را کوتاهتر بگیریم به عبارت دیگر آبیاري زود به زود انجام شود تا غلظت املاح در خاک افزایش پیدا نکند؛
3 -همچنین در خاکهاي شور، باید از کودهایي استفاده بکنیم که اصطلاحاً ضریب شوري پائین تري داشته باشند یعني كود خاك را شورتر نكند؛
4 -استفاده از مواد آلي در خاک هاي شور؛
5 -استفاده از سیستم مناسب کشت و کار كه اثرات شوري را كم كند؛
6 -تغییر روش آبیاري.

اصلاح خاکهاي شور - خاک شور

اصلاح خاکهاي سدیمي که ESP بالایي دارند با اصلاح خاکهاي شور متفاوت است، در این خاک ها باید یکسري مواد شیمیایي اصلاح کننده به خاک اضافه کنیم. مهمترین و بهترین موادي را که مي توان در خاکهاي کشور ایران استفاده کرد گچ یا گوگرد مي باشد. گچ همان سولفات کلسیم است. به عبارت دیگر داراي عنصر کلسیم است. این کلسیم روي سطح از طریق ذرات خاک، جانشین سدیم مي شود و سدیم را از سطح ذرات خارج کرده و وارد محلول خاک مي کند و بعدا از آبشویي، سدیم اضافي خارج مي شود. اما زماني که گوگرد استفاده مي کنیم گوگرد توسط یک باکتري به نام تیوباسیلوس دبو اکسیدانس در خاک اكسید مي شود و تولید اسید سولفوریک مي کند. اسید سولفوریک بر روي آهک خاک اثر کرده و تولید گچ مي کند و گچي که بدین ترتیب تولید مي شود کار اصلاح را انجام ميدهد.

ارسال یک نظر