دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

توت سانان – تیره ی توت (Moraceae)

  |  دارالفنون   |  توت سانان – تیره ی توت (Moraceae)
توت سانان – تیره ی توت (Moraceae)

توت سانان – تیره ی توت (Moraceae)

توت سانان که دولپه ای می باشند دارای 1400 گونه می باشند. شکل کلی این تیره از گیاهان به صورت درخت یا درختچه و یا بالارونده یا علفی می باشد. از لحاظ صمغی به 4 دسته ی صمغ آور، شیره ی رنگی، رزینی و یا غیر رزینی تقسیم می گردند. در ادامه ما انواع توت سانان را از لحاظ شکل کلی نام خواهیم برد:

– چندساله

– مستقل، انگلی و یا بالا رونده

– خشکی پسند

– هتروفیل یا غیر هتروفیل

– برگ همیشه سبز

– از لحاظ اندازه، متوسط و یا بزرگ

– متناوب یا متقابل

– چرمی یا علفی

– دمبرگ دار

– غیر پوشش دار

– ساده

– پهنک برگ بریده یا یکپارچه

– پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند یا پنجه ای

– دارای رگبرگ پر یا پنجه ای

– برگ ها داراری گوشوارک های متنوع،گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ

– زود افت یا پایا

این خانواده که علاوه بر توت سانان ، انجیر سانان نیز نامیده می شوند، یک تیره از راسته ی

گل سرخ سانان به شمار می روند.

توت سانان – تیره ی توت (Moraceae)از لحاظ تولید مثل این گیاه به صورت گرده افشانی تولید مثل می کند. توت سانان گرده هایشان توسط حشرات و یا باد پخش می گردد. انواع این گونه از لحاظ تولید مثل شامل موارد زیر می گردد: گل های بارور این گونه دارای نرینگی و مادینگی به طور همزمان یا تنها وظیفه ی نرینگی و یا فقط وظیفه ی مادینگی می باشند. از لحاظ اقلیمی این گونه در مناطق معتدل و یا معتدل تا نیمه گرمسیری بهترین رشد را خواهند داشت. می توان اظهار داشت که در گونه ی توت ها کوچک ترینشان درخت شاه توت می باشد که بومی جنوب غربی قاره ی آسیا می باشد. عمر این درخت بسیار بالا می باشد و تا سالیان دراز میوه می دهد.

ارسال یک نظر