دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

شب تنجی – شب تنجی یا شب خسبی چیست

  |  دارالفنون   |  شب تنجی – شب تنجی یا شب خسبی چیست
شب تنجی - شب تنجی یا شب خسبی چیست

شب تنجی یا شب خسبی چیست

حرکات شب تنجی (Nyctos Nasto) پدیده ای شناخته شده در بین کشاورزان و دوست داران گل و گیاه می باشد. اما شاید این پدیده را به این نام (شب خسبی) نشناسند. عمدتا در برگ هایی مشاهده می شوند که  در طی شب در وضعیت متفاوت با روز قرار می گیرند. برگ ها یا برگچه ها در طول روز در وضعیت افقی یا باز قرار دارند و در شب وضعیت عمودی تر یا بسته، به خود می گیرند. تمام واکنش های شب خسبی به تغییرات قابل برگشت در تورژسانش پولوینوس ها بستگی دارند. پولوینوس به طور عمده استوانه ای شکل هستند و دارای شیار های عرضی مشخصی می باشند که خم شدن آن ها را در مناطق فوقانی – تحتانی تسهیل می کنند.

شب تنجی - شب تنجی یا شب خسبی چیستبه بیانی دیگر می توان گفت که واکنش شب تنجی یا شب خسبی جنبش های تنجشیک گیاهان  به صورت شبانه روزی در پاسخ به شروع تاریکی شب می باشد. این بسته شدگی گلبرگ ها در  هنگام شب به تغییرات نور و دما بستگی دارد که کنترل آن در دستان گیرنده ی گیافام می باشد. گیافام به گیاه این امکان را می دهد که نور سرخ را از فرا سرخ تشخیص داده و تفکیک نماید.

ارسال یک نظر