دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

قطع شدن گیاه – برخی گیاهان، با قطع شدن بزرگ‌تر و مصمم‌تر می‌شوند

  |  دارالفنون   |  قطع شدن گیاه – برخی گیاهان، با قطع شدن بزرگ‌تر و مصمم‌تر می‌شوند
قطع شدن گیاه - برخی گیاهان، با قطع شدن بزرگ‌تر و مصمم‌تر می‌شوند

قطع شدن گیاه - برخی گیاهان، با قطع شدن بزرگ‌تر و مصمم‌تر می‌شوند

برخی گیاهان، با قطع شدن بزرگ‌تر و مصمم‌تر می‌شوند ( قطع شدن گیاه )

در مطالعات جدید صورت گرفته توسط دانشمندان، آن ها به این نتیجه رسیدند که برخی گیاهان یا همان “بیش از حد جبران کننده ها” هنگامی که قطع می شوند ( قطع شدن گیاه ) مصمم تر رشد می کنند. یعنی این حالت باعث تقویت سیستم های شیمیایی دفاعی آن ها می شود. قطع شدن گیاه ، ساقه ی آن را از بین می برد و در واقع این اتفاق شبیه به زمانی است که پستانداران گیاه خوار، گیاهان را در محیط وحش می خورند. دانشمندان بر این اعتقادند که کشف چنین موضوعی می تواند منجر به ایجاد راههای جدیدی برای رشد بهتر گیاهان شود و نیاز کشاورزان به حشره کش ها و آفت کش ها را کاهش دهد. مایلز مسا، سرپرست این پژوهش، می گوید: “شما ممکن است فکر کنید که یک گیاه هم مقدار زیادی مواد شیمیایی دفاعی برای جلوگیری از خورده شدن توسط دیگر جانوران تولید می کند و هم انرژی خود را بر روی رشد دوباره، پس از خورده شدن خرج می کند، ولی هر دو این موارد تمام انرژی محدود آن را مصرف نمی کند. ما دریافته ایم که گیاهانی که خورده می شوند- با موفقیت در بازتولید بعد از آسیب دیدن- مواد شیمیایی بیشتری در بافت های خود تولید می کنند”.

قطع شدن گیاه - برخی گیاهان، با قطع شدن بزرگ‌تر و مصمم‌تر می‌شوند

فرآیند اندورداپلیکاسیون

پژوهشگران این حوزه می گویند چیزی در حدود ۹۰ درصد از گیاهان گلدار یکساله در فرآیندی که به آن اندورداپلیکاسیون می گویند- دوبرابر کردن تمام مواد ژنتیکی در سلول های آنها بدون تقسیم سلولی- به کار گرفته شدند. این فرآیند باعث افزایش اندازه سلول ها شده، به گیاهان اجازه می دهد تا به سرعت خود را از آسیب وارده از قطع شدن گیاه بازسازی کنند. هر دوره از این فرآیند اندورداپلیکاسیون، باعث دو برابر شدن خروجی سلول ها می شود. این اتفاق، به این معنی است که سلول می تواند پروتئین های مورد نیاز بیشتری برای اجرای وظایف سلولی به بیرون ارسال کند. بعضی از گیاهان ژنوم های خود را در مقابله با خورده شدن دوباره و دوباره تکثیر می کنند.

پیج برخلاف مخالفت ها و رد نظریه اش توسط برخی دانشمندان، بیان می کند که این مسئله امکان پذیر است، زیرا مسیر مولکولی که باعث ایجاد اندورداپلیکاسیون می شود همچنین به دو مسیر دیگر تغذیه می رساند: مسیر فسفات پنتوز اکسیداتیو، برای متابولیسم اولیه و مسیر شیکیمت که مقاومت شیمیایی گیاهان را افزایش خواهد داد. پیج همچنین می گوید: “یک حلقه ی بازخورد مثبت وجود دارد. زمانی که شما تعداد کروموزوم ها را از طریق اندورداپلیکاسیون افزایش می دهید، بیان ژن را افزایش می‌دهید که توانایی گیاه را برای تولید ترکیبات دفاعی بیشتر و نوکلئوتاید ها برای تولید DNA برای اندورداپلیکاسیون را دوباره افزایش خواهد داد”. پس می توان گرفت که قطع شدن گیاه در برخی گیاهان باعث رشد بیشتر آن ها می گردد.

ارسال یک نظر