دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

محلول پاشی – تغذیه برگی

  |  دارالفنون   |  محلول پاشی – تغذیه برگی
محلول پاشی - تغذیه برگی

محلول پاشی - تغذیه برگیتغذیه برگی یا محلول پاشی

یکی از متداول ترین راه های رساندن عناصر مغذی به گیاهان محلول پاشی یا  تغذیه برگی می باشد. تغذیه ی برگی به عملیات محلول پاشی گفته می شود که در آن کود را در آب حل کرده سپس بر روی شاخ و برگ گیاه به صورت محلول می پاشند. در این روش گیاه مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق برگ و اندام های هوایی جذب می کند.

 

چه زمانی می توان از محلول پاشی یا تغذیه برگی استفاده نمود

1. زمانی که رشد و فعالیت ریشه گیاه به دلایلی نظیر کمبود تهویه خاک، رطوبت پایین یا بالای خاک، خسارت آفات و… کاهش بیابد.

2. زمانی که گیاه دچار کمبود شدید یک ماده غذایی شده و نیاز به رفع زودهنگام این کمبود می باشیم. به آن علت که جذب مواد غذایی از طریق برگ بسیار سریع تر از ریشه اتفاق می افتد. راندمان جذب موادغذایی در تغذیه برگی 8 تا 9 برابر بیشتر از هنگامی است که کاربرد خاکی صورت گرفته باشد. باید متذکر شد این راه به طور سریع اما موقت کمبودها را رفع می کند.

3. زمانی که دسترسی گیاه به مواد غذایی از طریق خاک کاهش یافته باشد از محلول پاشی استفاده می کنند. در خاکهایی که داراي شرایط خاصی مانند pH بالا، رطوبت بیش از اندازه و یا خیلی کم خاك، دماي پایین و نامتعادل بودن مواد غذایی در خاك هستند، ممکن است مواد غذایی در دسترس ریشه قرار نگیرد.

محلول پاشی - تغذیه برگی

4. در موقعیتی که ریشه های گیاه توانایی جذب مواد غذایی از خاک را در یک موقعیت حساس نداشته باشند از محلول پاشی استفاده می شود. در این زمان است که تغذیه برگی به کمک ریشه آمده و عناصر مغذی مورد نیاز گیاه را تامین می کند. گیاه معمولا در مراحل مختلفی از رشد خود نیازهای غذایی متفاوتی دارد و برخی اوقات نیاز بیشتری دارد که تنظیم کردن آن از طریق خاک دشوار می باشد در نتیجه از محلول پاشی کمک گرفته می شود.

5. کیفیت محصول نهایی گیاه را با تغذیه ی برگی در اواخر دوره ی رشد رویشی می توان تا حد زیادی ارتقا داد.

6. محلول پاشی با وجود عناصری نظیر فسفر و پتاسیم می تواند مقاومت گیاه را به آفات و بیماری ها بالا برده که در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت محصول را شاهد خواهیم بود.

7. زمانی که ریشه به علت میزان محصول زیاد و عدم تغذیه کافی یا برگ ریزی پیش از موعد دچار ضعف شود، در سال بعد ریشه ها قادر به جذب کافی نیازهاي غذایی گیاه نیستند و بایستی از طریق تغذیه برگی این ناتوانی را جبران کرد.

 

 

ارسال یک نظر