دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

کود مرغی – مواد ارگانیک با منشاء جانوری

  |  دارالفنون   |  کود مرغی – مواد ارگانیک با منشاء جانوری
کود مرغی - مواد ارگانیک با منشاء جانوری

مواد ارگانیک با منشاء جانوری: کود مرغی

مواد ارگانیک حلقه گمشده کشاورزی ایران زمین هستند(کود مرغی). از آنجا که درصد مواد آلی در خاک های ایران به شدت پایین است، افزودن مقادیر کنترل شده از این مواد با ترکیب مشخص، به شکل شگفت انگیزی بر میزان عملکرد و نیز افزایش کارآیی سایر کود های کشاورزی، موثر است. تغییر کارآیی کودها به دلیل ذخیره شدن عناصر ماکرو و میکرو موجود در این کود ها در مواد آلی موجود در کود های ارگانیک می باشد. کود ارگانیک، پس از جذب مواد موجود در کود های داده شده به زمین، به آهستگی آن ها را آزاد نموده و به گیاه اجازه می دهند که به صورت آهسته و پیوسته، از آنها استفاده نموده، دوره رشد و میزان میوه خود را افزایش داده و به بلوغ برساند. همچنین این کود ها مخصوصاً گروهی که توسط باکتری های زنده ی مفید غنی شده اند، باعث تکثیر و ازدیاد این نوع باکتریها شده و کمک بیشتری به بهبود  ساختار خاک می نمایند.

کود مرغی - مواد ارگانیک با منشاء جانوریبرخی از مزایای استفاده از کود مرغی و غنی شده عبارتند از:

– جلوگیری از سرمازدگی ریشه های درختان میوه در زمستان

– تحریک درخت برای تولید گل و برگ در ابتدای فصل جدید با سرعت و قدرت بی سابقه

– تامین عناصر حیاتی مورد نیاز گیاهان، به صورت آهسته رهش و بدون هدر رفت

– جلوگیری از انتقال آلودگی به مزارع

– پلت های کود مرغی در خاک در مجاورت رطوبت باز شده و مانند یک اسفنج مواد غذایی و کود ها را در خود جمع نموده و در طول فصل رشد به آرامی در اختیار گیاه یا درخت قرار می دهد. می توان گفت که کاهش کیفی خاک های ایران از لحاظ ساختاری و افزایش pH موجب گشته که بسیاری از محصولات قابلیت کاشت نداشته باشند و یا اینکه با صرف هزینه ای بسیار بالا کاشت صورت می پذیرد. به کارگیری برخی از نهاده هایی که pH خاک و در نهایت کیفیت خاک را مورد آسیب قرار می دهند، مثلا کودهای مرغی، می بایستی با احتیاط بسیار بالا صورت پذیرد.

ارسال یک نظر