راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

کود 10-50-10

  |    |  کود 10-50-10

مشاهده همه 2 نتیجه

کود فسفر (10-50-10)

فسفر به مقدار زیاد مورد نیاز گیاهان می‌باشد و اشكال PO42- و PO3- بیشتر از اشكال دیگر جذب می‌شود. میزان فسفر مخصوصاً به شكل آلی در افقهای سطحی بیشتر از افقهای زیرین خاك می‌باشد و یكی از نامحلول ترین و کم تحرك ترین عناصر در خاك است. pH خاك در جذب آن بسیار مؤثر است و مناسبترین pH برای جذب آن توسط درختان میوه 6.5 تا 7 می‌باشد. فسفر اثر رقابتی با سایر عناصر دارد به طور مثال افزایش بیش از حد فسفر باعث اختلال در جذب آهن و یا بروز علائم كمبود آن شود. همچنین كلسیم زیاد در خاك (خاكهای  آهكی) باعث كاهش فسفر قابل دسترس برای درختان میوه می‌شود و یا ازت به طور غیر مستقیم باعث افزایش جذب فسفر توسط گیاه می‌شود.
فسفر یك عنصر ساختمانی در اسیدهای نوكلئیك است. این اسید‌ها ناقل اطلاعات ژنتیكی در گیاه می‌باشند. همچنین این عنصر در انتقال انرژی در موجودات زنده از جمله گیاهان نقش دارد. فسفر به صورت تركیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره می‌شود و به همراه سایر عناصر در ساختمان دانة گرده شركت دارد. این عنصر در تشكیل بذر نقشی اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می‌شود. افزایش بیش از حد این ماده در محصولات باغی احتمالاً باعث كاهش كیفیت غذایی آن  می‌شود (كه مربوط به نسبت اسید فیتیك به روی می‌باشد).

کمبود فسفر

در كمبود فسفر، رشد بخش های هوایی و ریشه كند و یا متوقف می‌شود. برگها كوتاه، باریك و نازك می‌شوند و در این حالت دم برگها زاویة كوچكی را با شاخه تشكیل می‌دهند. رشد طولی گیاه عمودی بوده و شاخه‌های جانبی كمتر رشد می‌یابند. تعداد برگها كاهش یافته، جوانه‌ها می‌میرند و تعداد شكوفه‌ها كاهش می‌یابد. بنابراین از محصول میوه نیز كاسته خواهد شد. برگها به رنگ سبز تیره مایل به آبی یا ارغوانی در می‌آیند و گاهی لكه‌ها و یا نوارهایی به همین رنگ بر روی پهنك برگ ظاهر می‌شود. رنگ ارغوانی كه مربوط به مادة آنتوسیانین می‌باشد از مشخص ترین علائم كمبود فسفر در درختان میوه می‌باشد. علائم كمبود ابتدا در برگهای پیر مشاهده می‌شود و برگهای جوان سرشاخه‌ها به رنگ سبز طبیعی باقی می‌مانند. در هنگام كمبود فسفر در بعضی از میوه ها، گوشت میوه نرم و شیرة میوه خیلی ترش می شود، همچنین خاصیت انباری میوه كاهش می‌یابد.