دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

تکثیر ارکیده

  |  دارالفنون   |  تکثیر ارکیده
تکثیر ارکیده

تکثیر ارکیده

تکثیر ارکیده را به دو روش لقاح و غیر تناسلی می توان انجام داد. اما روش غیر جنسی تقاضای بیشتری دارد؛ به آن علت که تولید ارکیده از طریق بذر معمولا گلهای مرغوبی را تولید نخواهد کرد. اما از طریق غیر جنسی می توان گفت که گل دقیقا به پایه مادری می رود و اگر این پایه مرغوب باشد گل ارکیده ی ما مرغوب می شود.

تکثیر ارکیده

تکثیر به شیوه ی قلمه زنی

اکثر ارکیده های مونوپولایر مانند Arachnis و Vanada با قلمه ی انتهایی تکثیر داده می شوند. اغلب قلمه های ارکیده را از حد معمولی 10 – 5.7 سانتیمتر، بزرگتر در نظر می گیرند. قلمه انتهایی Vanada اکثرا در اندازه 30 تا 37 سانتیمتر است و باید دقت کنید که حتما 12 برگ و چند عدد ریشه ی هوایی داشته باشد. می توانید قلمه ها را در گلدان و یک بستر کشت معمولی بکارید. قلمه های Arachnis هم به طول 45 تا 60 سانتیمتر هستند. این نوع ارکیده باید ریشه هوایی داشته باشد و مستقیما در مزرعه یا گلدان کاشته شود.

تکثیر ارکیده
ازدیاد به روش تقسیم بوته

Cattleya و دیگر ارکیده های چند پایه و خمیده به وسیله ی تقسیم از پایه مادری تکثیر داده می شوند. این نوع از تکثیر ارکیده بر روی گیاهانی انجام میگیرد که 6 پیاز کاذب یا بیشتر داشته باشند. محل برش ریزوم از بین سومین و چهارمین پیاز کاذب می باشد و هر دو قسمت را باید به صورت گیاهانی مجزا در گلدان بکارید. از آنجایی که اکثر Cattleya ها تنها سالی یک برگ تولید می کنند، تقسیم ریزوم اکثر گیاهان هرسه سال یکبار انجام خواهد گرفت.

ارسال یک نظر