دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

عنصر پتاسیم – نقش حیاتی پتاسیم در گیاهان

  |  کود   |  عنصر پتاسیم – نقش حیاتی پتاسیم در گیاهان
عنصر پتاسیم - نقش حیاتی پتاسیم در گیاهان

پتاسیم

 

عنصر پتاسیم از جمله عناصر ماکرو به شمار می رود که نقش اساسی در فرآیند رشد گیاه ایفا می کند. می توان گفت این عنصر در تمامی فرآیندهای رشدی و تولید مثلی گیاه نقش دارد. نقش این عنصر به عنوان جزئی از ترکیبات گیاهی بسیار ناچیز یا حتی صفر است، اما وجود آن به عنوان عامل تنظیم کننده در فتوسنتز، انتقال کربوهیدرات‌ها، سنتز پروتئین‌ها و … بسیار ضروری به شمار می رود.

عنصر پتاسیم - نقش حیاتی پتاسیم در گیاهاننقش و اثرگذاری پتاسیم در گیاه

 

تاثیر پتاسیم را می توان به طور کامل در موارد زیر خلاصه نمود:

* آماس گیاهی را حفظ کرده و کاهش دهنده کمبود آب و پلاسیدگی گیاه می باشد

* این ماده کیفیت الیاف پنبه را بهبود می‌بخشد

* نگاهدارنده تعداد میوه در خوشه از زمان ارزنی شدن تا برداشت در درختان پسته

* تامین کننده مواد قندی ابتدای فصل رشد برای حفظ درصد بالای تعداد جوانه های زایشی اول فصل

* افزایش کمیت و کیفیت روغن در دانه های روغنی

* فعال نمودن آنزیم‌های موجود در بافت‌های مریستمی

* تنظیم باز و بسته شدن روزنه‌ها برای دریافت یا خروج مواد، و تنظیم روابط آبی گیاه

* تأثیرگذاری عنصر پتاسیم بر روابط انرژی در گیاه

* پتاسیم کمک به حذب ازت کرده و منجر به ساخته شدن پروتئین‌ها می گردد

* کمک به ساخته شدن نشاسته در گیاه

* کمک به انتقال کربوهیدرات‌ها به تمامی اندام های گیاهی

* تأثیر مثبت بر روی رشد گیاه  و محصول نهایی آن (این عنصر کیفیت الیاف پنبه را بهبود می‌بخشد)

* مقاومت گیاه را به خوابیدگی و ورس مخصوصا در اقلام گندم افزایش می دهد

* عنصر پتاسیم با افزایش درصد قند گیاهی موجب بهبود کیفیت، طعم و عطر میوه ها  می شود

* از جمله مهم ترین مزایای این عنصر می توان از افزایش دهندگی مقاومت گیاه به آفات و بیماری‌ها و همچنین خشکی نام برد

 

عنصر پتاسیم - نقش حیاتی پتاسیم در گیاهانعلائم کمبود عنصر پتاسیم در گیاه

 

* در هنگام کمبود عنصر پتاسیم ، شاهد سوختگی نوک برگ ها و حاشیه آنها در برگ های پایینی هستیم. به این حالت نوک سوختگی یا لب سوختگی می گویند

* از دیگر علائم کمبود این عنصر، پژمردگی سریع گیاه بر اثر تشنگی می باشد. زیرا همانطور که گفته شد پتاسیم گیاه را در مقابل خشکی مقاوم می سازد

* در خیار به طور خاص، این کمبود خود را به صورت کوتاه شدگی، چاقی و یا کشیدگی در نوک آن نمایان می سازد

* کم شدگی حائز اهمیت در رشد گیاه و حساسیت زیاد آن

* ضعف در توسعه ی سیستم ریشه ای گیاه و همچنین سیستم ساقه ای

ارسال یک نظر