دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

گوگرد در گیاهان – نقش گوگرد در گیاهان

  |  دارالفنون   |  گوگرد در گیاهان – نقش گوگرد در گیاهان
گوگرد در گیاهان - نقش گوگرد در گیاهان

چهارمین عنصر اصلی برای تغذیه گیاه: گوگرد – مصرف گوگرد در گیاهان

گوگرد در گیاهان نقش حیاتی ایفا می کند. این عنصر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی کیفیت نهایی محصولات کشاورزی، چه باغی و چه زراعی تاثیر می گذارد. این عنصر چهارمین عنصر پرمصرف در گیاه به شمار می رود. همانطور که می دانیم سه عنصر پتاسیم، نیتروژن و فسفر پرمصرف ترین عناصر برای گیاهان به شمار می رود. در برخی موارد حتی نیاز به گوگرد در گیاهان بیش تر از عناصر پرمصرف مانند فسفر می باشد. این عنصر غیر متحرک به شمار می رود و علائم کمبود این عنصر در گیاهان ابتدا در برگ های جوان مشاهده می گردد و با افزایش کمبود، این علائم شدت بیش تری می یابد. در ادامه به بررسی چگونگی عملکرد عنصر گوگرد در گیاهان و چگونگی دسترسی آن برای گیاه خواهیم پرداخت.

—  نکات کلیدی:

گوگرد در گیاهان عنصر اساسی برای شکل گیری پروتئین ها، آنزیم ها، ویتامین ها و کلروفیل ها می باشد جزء اصلی تشکیل دهنده ی سه آمینو اسید گوگرد دار (سیستئین ، سیستین و متیونین) می باشد کمبود گوگرد تأثیر قابل توجهی بر کیفیت مواد غذایی با پایه گیاهی و تغذیه دارد

—  عملکرد این عنصر کلیدی در گیاه: شراکت در شکل گیری کلروفیل نقش آفرینی در سنتز روغن ها (عنصری مهم برای بذرهای روغنی) بهبود محتویات روغنی و پروتئینی در بذور، کیفیت غلات و ارزش تغذیه ای علوفه متابولیت های ثانویه حاوی گوگرد (به عنوان مثال گلوکوزینولات ها ، آلیین ها ، کامالکسین) به عنوان دفاع در برابر میکروب ها و آفات عمل می کنند

—  دسترسی گوگرد برای گیاه: گوگرد اتمسفریک (موجود در هوا) (به عنوان مثال so2) می تواند توسط قسمت های هوایی گیاه جذب و مورد استفاده قرار گیرد جذب گوگرد دارای بسیاری ویژگی های مشترک با جذب نیترات است گونه های گیاهی در میزان نیازمندیشان به گوگرد متفاوت هستند، که به ترتیب زیر این نیاز کاهش می یابد:

گیاهان خانواده چلیپاییان > حبوبات > سبزیجات و غلات

تصویر زیر نشان دهنده ی تاثیر گوگرد بر روی عملکرد گیاهان می باشد.

گوگرد در گیاهان - نقش گوگرد در گیاهان

ارسال یک نظر