دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

مهمترین بیماری های گوجه فرنگی 2

  |  بستر کشت   |  پیت ماس   |  مهمترین بیماری های گوجه فرنگی 2
مهمترین بیماری های گوجه فرنگی 3

   5. بیماری کپک برگی گوجه فرنگی (Leaf Mold)

آفت گوجه فرنگی با عنوان کپک برگی توسط قارچ Passalora fulva ایجاد می گردد. این بیماری از برگ های پایینی گیاه آغاز می گردد و در ابتدا به صورت لکه های زرد کم رنگ کوچک دیده می شوند که به تدریج بزرگ و بزرگ تر می شود. اما در میوه های سبز و بالغ امکان دارد به صورت پوسیدگی سیاه در انتهای ساقه دیده شود. شر شرایط مناسب گسترش این بیماری که رطوبت بالا می باشد، لکه های روی سطح پایین تر برگ ها با لکه های خاکستری، که توسط اسپورهای تولید شده توسط قارچ ایجاد شده اند، پوشیده می شود.

    . پیشگیری و درمان:

برای پیشگیری این آفت گوجه فرنگی راه حل هایی که باعث افزایش گردش هوا در بین بوته ها می گردد مانند قائم نمودن بوته، می تواند بسیار کمک کننده باشد. باقی مانده ی محصولات را نیز نابود کنید. تناوب زراعی در این مورد نیز کارساز خواهد بود، با سبزیجات دیگر. در نهایت نیز مانند سایر موارد ذکر شده  در اثر گسترش غیرقابل کنترل بیماری، از سموم و قارچ کش های مناسب استفاده کنید.

مهمترین بیماری های گوجه فرنگی 2

   6. آفت لکه باکتریایی گوجه فرنگی (Bacterial Spot)

بیماری و آفت گوجه فرنگی بعدی لکه باکتریایی نام دارد که از باکتری Xanthomonas vesicatoria به وجود می آید. این بیماری به گوجه فرنگی که هنوز در مراحل اولیه و به رنگ سبز می باشد حمله می کند. علائم این بیماری که در شرایط رطوبتی و حرارتی بالا شکل می گیرد به صورت تعداد بالایی از لکه هایی به اشکال نامنظم بر روی برگ و مقدار کمی لک های جرب دار روی میوه ی گوجه ظهور پیدا می کند. مراکز این لکه ها روی برگ اغلب خشک و سپس پاره می گردند. این باکتری زمستان گذرانی خود را در بقایای آلوده ی گیاه و انواع وحشی آن می گذراند. این باکتری با بارندگی پراکنده می گردد.

. پیشگیری و درمان:

در مرحله ی اول استفاده از بذر غیر آلوده باید مد نظر قرار گیرد زیرا کنترل این بیماری بعد از پیدایش کمی دشوار می باشد. از آبیاری هوایی و قطره ای که باعث خیسی برگ ها می گردد خودداری نمایید. سعی کنید شرایط تهویه ی حداکثری را برای گیاهان فراهم نمایید.

 

   7. بیماری نکرور پیت (مغز) گوجه فرنگی (Tomato Pith Necrosis)

این مورد این مزیت را دارد که در سیستم های گلخانه ای خیلی زود خود را نشان می دهد، اما با این حال باید از ایجاد فضایی با رطوبت و دمای بالا برای بوته ها خودداری نمود. این آفت گوجه فرنگی از گونه های مختلفی از باکتری Pseudomonas به وجود می آید. این باکتری خود را در مراحل اولیه در ناحیه های سیاه شده (نکروز) در ساقه نشان می دهد که احتمال دارد برای اولین بار در مجاورت قشر برگ دیده شود. این بیماری به ساقه آسیب رسانده و داخل آن را خالی کرده و ممکن است باعث جدا شدن آن شود. در نتیجه ی این اتفاق انتقال مواد غذایی و آب به قسمت های بالایی مختل می گردد.

    . پیشگیری و درمان:

در این مورد نیز از آبیاری هوایی خودداری شود. این بیماری احتمال می رود که با گرم  شدن هوا خود به خود از بین برود. در مصرف کود نیتروژن در حین این بیماری زیاده روی نکنید زیرا باعث گسترش آن می گردد. تناوب زراعی سه ساله این بار نیز می تواند کارساز باشد. جریان هوا را در بین بوته ها به حرکت درآورید و بوته ها را با فاصله از هم بکارید. از کاشت گوجه فرنگی در اوایل بهار خودداری نمایید. برای این بیماری درمان شیمیایی وجود ندارد.

مهمترین بیماری های گوجه فرنگی 2

  8. پوسیدگی Buckeye در گوجه فرنگی

این بیماری توسط قارچ Phytophthora parasitica ایجاد شده و به صورت نقاط قهوه ای در منطقه ی تماس بین میوه و خاک خود نمایی می کند. هنگام بزرگ شدگی این لکه ها، شاهد حلقه های متحدالمرکز می باشیم. این بیماری شباهاتی با بیماری بادزدگی دارد. طبق معمول رطوبت بالای برای گسترش این بیماری بسیار مضر می باشد. همچنین از درجه حرارت بالا نیز باید پرهیز گردد. زهکشی خاک در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است. این قارچ خاکزی است و با بارندگی پراکنده می گردد.

    . پیشگیری و درمان:

تناوب زراعی، زهکشی مناسب خاک، رعایت بهداشت و سمپاشی با سم و قارچکش مناسب از جمله راهکارهای پیشگیری و درمان این بیماری است.

 

ارسال یک نظر