دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

نقش کلسیم و پتاسیم در حفاظت از میوه

  |  دارالفنون   |  نقش کلسیم و پتاسیم در حفاظت از میوه
نقش کلسیم و پتاسیم در حفاظت از میوه

نقش کلسیم و پتاسیم در حفاظت از میوه

نقش کلسیم و پتاسیم در حفاظت از میوه

نتایج تحقیقات اخیر که در مجلات معتبر کشاورزی دنیا به چاپ رسیده است از خواص پتاسیم و کلسیم در میوه های باغات صحبت کرده است. میزان کافی از مکمل های کلسیم و پتاسیم ، برای کیفیت خوب میوه در باغات بسیار ضروری است. کلسیم موجب تعداد زیادی از عملکردهای مهم ساختاری، بیو شیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاهان می گردد. کلسیم یک فرستنده درون سلولی ثانویه از سیگنال های محیطی است که قادر به کاهش اثرات استرس است. یک تحقیق اخیر توسط کوالیک (kowalik) شواهد جدیدی در رابطه با تاثیر سطح کلسیم در گیاه بر روی پوسته ی خارجی میوه ها و سلول های زیر پوست آن ارائه داده است. میوه های درخت سیبی که به مقدار کافی کلسیم در خود داشتند، رشد نرمالی از دیواره ی سلولی، همراه با لاملا میانی طبیعی و همچنین غشا و ساختار سلولی پایداری را داشته است.نتیجه ی تحقیقی دیگر نشان می دهد که محلول پاشی درمانی با ترکیبی از کلسیم و پتاسیم نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:

– افزایش در وزن میوه به طرز چشمگیر

– غلظت قند و آنتوسیانین

– استحکام بهتر میوه در درخت سیب

کلسیم و پتاسیم مورد نیاز درختان را می توان از طریق کود سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم تامین نمود.

ارسال یک نظر