دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

نقش عناصر غذایی اصلی در کشت خیار

  |  دارالفنون   |  نقش عناصر غذایی اصلی در کشت خیار
نقش عناصر غذایی اصلی در کشت خیار

نقش عناصر غذایی اصلی در رشد و کشت خیار

در این نوشتار شرکت هنر طبیعت سگال به شرح نقش عناصر کلیدی در رشد خیار خواهد پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید.

 

1. ازت: ازت  در کشت خیار بیشتر در رشد اندام ها نقش دارد تا در تشکیل میوه. مقادیر بیش از حد ازت سبب رشد رویشی زیاد و اختلال در رشد ریشه و میوه می گردد. سطوح نرمال غلظت ازت در بافت گیاه حدود 5 تا 6 ردصد وزن خشك می باشد. كمبود ازت هنگامی مشاهده می شود كه غلظت ازت كمتر از  2 الی 3 درصد در برگها باشد. علائم كمبود به صورت زرد شدن برگ های پیر و توقف رشد برگ های جوان شروع می شود. میوه ها كوتاه و لاغر و به رنگ سبز روشن در می آیند. علائم مسمومیت ازت در خیار به صورت تیره شدن برگ ها، كوتاه شدن فاصله بین گره ها، ترد و شکننده شدن ساقه ها و كوتاه شدن شاخه های فرعی و سر چماقی شدن میوه ظاهر می گردد.

نقش عناصر غذایی اصلی در کشت خیار
2. فسفر:

مقدار فسفر در گیاه بسیار كمتر از ازت بوده و مهمترین عنصر برای رشد و نمو ریشه مخصوصا در شرایطی كه خاک سرد است محسوب می گردد. در كمبود فسفر در هنگام کشت خیار برگ های جوان كوچك مانده و سفت و شکننده و كم رنگ و آبکی می گردند و در نهایت برگ ها چروكیده، قهوه ای و سپس خشك می گردند. كمبود فسفر در غلظتهای كمتر از 0.1 الی 0.3 درصد برحسب وزن خشك در برگ ها مشاهده می گردد.

3. پتاسیم:

عنصری است كه برای تولید میوه با كیفیت بالا، بسیار ضروری می باشد. فراوانی ازت، فسفر و یا كلسیم می تواند كمبود پتاسیم را به همراه داشته باشد كمبود پتاسیم ابتدا در برگ های پیر اتفاق افتاده، برگ را دچار پیچیدگی نموده و باعت نکروزه و سیاه شدن آن می گردد. كمبود پتاسیم هنگامی نمایش داده می شود كه میزان آن در پهنك كمتر از سه و نیم درصد گردد، كمبود پتاسیم در کشت خیار باعث دوكی شدن میوه می گردد.

4. کلسیم:
کلسیم مهمترین نقش را در ساختمان و استحکام غشاء و دیواره سلولی دارد. حركت كلسیم از برگ های پیر به سمت برگهای جوان خیلی كند است. كمبود كلسیم با كلروز بین رگبرگی و ایجاد نقاطی در حاشیه برگ شروع شده، فاصله بین گره ها كوچك مانده، گل ها عقیم شده و ریشه ها نحیف و كوچك مانده و میوه ها بی مزه و ریز خواهند شد. گلگاه میوه به طورطبیعی رشد نمی كند. علائم كمبود درمقادیر پائین تر از نیم درصد دربرگ ها ظاهر می شود.

5. منیزیم:
كمبود منیزیم با ایجاد لکه های كلروز و نقاط قهوه ای رنگ بر روی برگ های خیار در پائین بوته ظاهر می شود. در بعضی اوقات حاشیه برگ ها به طرف بالا برگشته و برگ فنجانی شکل می شود. مقدار نرمال منیزیم در بافت گیاه حدود 0.5 الی 0.7 درصد در برگ های جوان بوده اما در برگ های مسن غلظت آن بالاتر است.

نقش عناصر غذایی اصلی در کشت خیار
6. آهن:

علامت كمبود آهن در کشت خیار ، كلروز بین رگبرگی است كه در برگ های جوان به سرعت توسعه می یابد. غلظت آهن در محدوده 100 تا 300 میلی گرم در كیلوگرم ماده خشك در برگ های بالغ می باشد.

7. منگنز:

مهمترین نقش منگنز تسریع در عمل فتوسنتز است و یکی از عناصر موثر در تولید هورمون اكسین به شمار می رود. از آنجایی كه بین آهن و منگنز رقابت وجود دارد، ممکن است كمبود منگنز در عین حال بیان كننده مسمومیت آهن نیز باشد. علائم كمبود منگنز به صورت زرد شدن مزوفیل و ایجاد لکه های رنگ پریده و سبز كم رنگ روی سطح برگ می باشد. مراحل پیشرفته كمبود منگنز در برگ ها خود را به صورت ظهور نقاط نکروتیك نشان می دهد.

8. روی:

عمل چندین آنزیم مهم در کشت خیار وابسته به نقش عنصر روی می باشد. علائم كمبود به صورت ایجاد و توسعه لکه های بین رگبرگی روشن در برگ ها مشاهده می شود. تغییر رنگ از رگبرگ های اصلی شروع شده كه شاخص خوبی برای تمایز آن از علائم كمبود منگنز است كه در آن رگبرگ سبز باقی ماند، همچنین فاصله بین گره ها در قسمت های بالای بوته كوتاه می ماند. غلظت نرمال روی در گیاه در محدوده 50 میلی گرم در كیلوگرم است و علائم كمبود در غلظت های كمتر از 25 میلی گرم در كیلوگرم به وجود می آید.

9. بر:
وجود عنصر بر در تقسیم سلولی و تمایز در نقاط رشد به خصوص نقاط رشد انتهایی ضروری است. علائم ظهور كمبود بر در هنگام برداشت وقتی است كه برگ های پائین و میانی به رنگ زرد و روشن در آمده و خیار ترد و شکننده می گردد خیار دارای كمبود بر كوچك و زرد شده و سپس به رنگ قهوه ای در آمده و می افتد. خیار گیاهی است كه به سطوح بالاتر از ppm1 در خاک یا آب آبیاری حساسیت نشان می دهد. علائم مسمومیت بر در کشت خیار ابتدا در برگ ها توسعه یافته و برگ ها فنجانی شکل می شوند. غلظت نرمال بر در گیاه در حدود 50 ppm می باشد.

نقش عناصر غذایی اصلی در کشت خیار

10. مس:

علائم كمبود مس در گیاه خیار به صورت محدودیت رشد، كوتاه شدن فاصله بین گره ها، كوچك ماندن برگ ها، برنزه شده برگ ها و سوختن نوک برگ ها می باشد. بوته ها كوتاه قد مانده و تشکیل جوانه های زایشی و گل در انتهای بوته خیار كاهش می یابد. غلظت مس در برگ های كامل در حدود ppm15 بوده و علائم كمبود در غلظت های پائین تر از ppm7 بوجود می آیند. در گلخانه ها به دلیل مصرف بیش از حد سموم قارچ کش مسی، نه تنها كمبود مس مطرح نمی باشد بلکه مسمومیت مس مشاهده می گردد كه علائم آن مشابه كلروز آهن می باشد.

11. مولبیدن:

مولیبدن در متابولیسم ازت در کشت خیار نقش اساسی دارد كمبود آن بیشتر در خاك های اسیدی رخ می دهد.

ارسال یک نظر