دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

فیتوالکسین چیست؟

  |  دارالفنون   |  فیتوالکسین چیست؟
فیتوالکسین چیست؟

فیتوالکسین چیست؟ – اثر فیتوالکسین برگیاهان

فیتوالکسین ها ترکیباتی هستند که برای گیاه مفید هستند و از گسترش میسلیوم قارچ ها جلوگیری می کنند. این ترکیبات معمولا در گیاهان و در واکنش به تنش های مختلف زنده (مانند پاتوژن ها و حشرات) و یا غیر زنده (مانند خشکی و سرما و غیره) تولید می شوند. فیتوالکسین ها با فعال کردن چرخه های متابولیسمی خاص در گیاه می توانند باعث افزایش دفاع خود کار گیاهان در مقابل پاتوژن ها شوند. فیتو الکسین می توانند باعث ممانعت یا کنترل نفوذ پاتوژن ها و قارچ هایی از قبیل Pseudoperonospora cubensis (عامل بیماری سفیدک دروغی) و Sphaerotheca fuliginea (عامل بیماری سفیدک سطحی) در خیار و گیاهان مشابه شود. انواع مختلفی از فیتوالکسین ها در افزایش قدرت دفاع گیاه نقش دارند، مانند: فلاونوئید ها، سزکوئی ترپن ها، فورانوترپنوئید ها، پلی استیلن ها ، دی هیدروفنانترن ها و … . سنتز و تجمع فیتو الکسین ها در گیاه می تواند به وسیله ی برخی ترکیبات نظیر فسفیت پتاسیم تحریک شود.

فیتوالکسین چیست؟ – ترکیبات حاوی فسفیت موجب اختلال در متابولیسم های فسفر و تجمع پلی فسفات و پیرو فسفات داخل عامل بیماری زا می شوند.

– فیتو الکسین ها با ایجاد تغییر در دیواره سلولی میزبان و ایجاد تغییراتی در سرعت متابولیسم میزبان به نحوی که میزبان در موقعیت مناسب تری در دفاع از بیمارگر قرار گیرد، سبب افزایش مقاومت گیاه و تقلیل آلودگی می شوند.

ارسال یک نظر